Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Domácí úkoly a info pro rodiče.

24. 11.  Prv - PS / 22 dodělat, kdo nestihl

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 62, 63

                                     M - G - PS str. 50

                                     Prv - PS str. 22

                                           - procvičování světových stran

 

23. 11.  M - uč. str. 29 / 32 do MD

             Čítanka - str. 52 - 55 přečíst a vyprávět - na příští čtvrtek

             PEDIKULÓZA -   opět vši ve škole - prohlédnout hlavy

 

22. 11.  Dnes opět není psací úkol.

             Čítanka - úkol trvá na zítřek

 

21. 11.  Dnes není psací úkol.

             Čítanka - str. 49-51 přečíst a vědět, o čem článek je - na čtvrtek

             Čj - učit se na prověrku - i/y, párové souhlásky, slova protikladná, souřadná, synonyma, druhy vět, jednoduchý postup nějaké činnosti (krátce)

                 

20. 11.  Dnes není psací úkol.

             M - učit se na prověrku - násobení a dělení, sčítání a odčítání, počítání se závorkami, slovní úlohy typu o n-více, o n-méně, n-krát více, n-krát méně, různoběžky

              V ŽK mají děti zapsanou třídní schůzku - prosím podepište, díky.

 

15. 11.  Čj - uč. str. 58 / 3 podle zadání - do ČjD

             M - procvičovat sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 100 - dnes jsme začali odčítání typu 45 - 27, 51 - 18

            INFO:  Ve čtvrtek 23. 11. od 16.00 se koná třídní schůzka.

 

14. 11.  Čítanka - str. 45-48 - naučit se číst do příštího úterý

             Prv - naučit se světové strany (hlavní i vedlejší)

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 54, 55, 56

                                     M - PS str. 19 / 10

                                         - sčítání  do 100 s přechodem přes desítku (trénovat i zpaměti, nejen na papíře)

                                      Prv - uč. str. 18 - naučit se světové strany (hlavní i vedlejší)

                                      Čítanka - str. 45-48

   

13. 11.  M - PS str. 19 / 9

                 - procvičovat sčítání a odčítání do 10

             Pro nemocné: Čj - párové souhlásky - shrnutí a procvičování

                                     M - sčítání dvouciferných čísel s přechodem přes desítku  

                                            uč. str. 25 

                                      

            Ve čtvrtek 16. 11. je ředitelské volno - děti si psaly do ŽK - prosím o podpis

9. 11.  Písanka - str. 18 - kdo nestihl

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 53 / 4

                                       - procvičování párových souhlásek

                                  M - uč. str. 24 / 8 a str. 25 / 10 - pravidlo, že násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním, když tam nejsou závorky

                                  Písanka - str. 18

 

8. 11.  M - PS str. 18 / 6 a 8 - kdo nestihl

              - procvičovat sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku (např.                        34 + 25, 78 - 45)

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 52 / 3a a 53 / 3b

                                   M - PS str. 18

           Zítra trojúhelník s ryskou!

 

7. 11.  Dnes není psací úkol.

           M - procvičovat sčítání a odčítání do 10 - dnes jsme psali a nedopadlo to 

                  (počítat velmi rychle zpaměti a bez prstů)

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 52 / 1, 2

                                   M - PS str. 17

                                    Prv - uč. str. 17

                                    Čítanka - str. 43 a 44

                                    Písanka - str. 17

            Děti dostaly fotografie - přinést buď 250,- Kč nebo foto vrátit

 

 6. 11.   M - uč. str. 24 / 5 - 2. a 3. sloupeček do MD

                - procvičovat sčítání a odčítání do 10

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 51 / 3 a 52 / 4

                                    M - uč. str. 23 / dole odčítání a str. 24 / 3, 5

                                                    

 3. 11.   Prv - PS str. 20 celá

            Čj - uč. str. 51 - básnička Pštros - naučit nazpaměť

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 50 / 3, str. 51 / 1

                                    M - G - uč. str. 92 - rýsování kolmic

                                    Prv - uč. str. 16

 

2. 11.  M - uč. str. 23 / 2 - poslední 4 sloupečky se zkouškou do MD

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 49 / 1 a str. 50 / 2

                                   M - uč. str. 23 celá

           Zítra na M trojúhelník s ryskou!

 

1. 11.  Dnes není psací úkol.

           M - procvičovat násobilku - zítra si napíšeme destiminutovku

           Čj - procvičovat párové souhlásky - říkat si jiné tvary nebo slova příbuzná (některé děti si stále neví rady, jak si pomoci, a dělají spoustu chyb

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 49 / 3

                                      - procvičování párových souhlásek

                                   M - uč. str. 22 / 7, 8

 

31. 10.  Dnes není psací úkol.

             M - procvičovat násobilku - stále někteří neumí!!!

             Čtení - z čehokoliv část nahlas

             Pro nemocné: Čj - uč. str.48 / 1 a str. 49 / 2

                                         - PS str. 11 / 7

                                     M - uč. str. 21 / 3 a str. 22 / 6

                                         - PS str. 16 / 1, 2, 5

                                     Prv - uč. str. 15 celá

 

30. 10.  Dnes není psací úkol.

             M - procvičovat násobilku do 10

             Pro nemocné: Čj - procvičování párových souhlásek d-t uprostřed slova

                                    M - uč. str. 21 - sudá a lichá čísla

                                

24. 10.  Dnes není psací úkol.

             M - procvičovat násobilku 2 - 10 (dnes jsme se učili)

             Čtení - číst cokoliv, kousek alespoň chvilku nahlas

             Zítra do Prahy vhodné oblečení a obuv podle počasí, pláštěnku, svačinu, pití, čip, malé kapesné (na vizitky či turistické známky)

              Pro nemocné: Čj - uč. str. 48 / 3

                                          - procvičování slov s párovými souhláskami d-t uprostřed

                                      M - uč. str.19 dole a str. 20 / 44, 45, 46, 47

                                          - PS str. 15 / 17, 19

                                      Prv - procvičování učiva o ČR a Evropě

                                      Čítanka -  str.38-42

 

23. 10.  Čj - uč. str. 47 / 2 - 7 vět = 3 řádky - do ČjD

             M - procvičovat násobilku všech čísel

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 46 / 5  a str. 47 / 1 a 2

                                     M - uč. str. 19 do násobilky 10 (tu ještě NE)

            INFO: V pondělí 30. 10 focení - portrét. Bude šedé pozadí, proto dejte dětem barevnější oblečení. 

 

19. 10.  Čj - uč. str. 46 / 3a do ČjD

             M - na pondělí - naučit se násobky a násobení č. 9

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 44 celá, 45 / 1, 46 / 2, 3a

                                     M - uč. str. 18

                                         - PS str.14 / 13, 14 

                                         - Minutovky - str. 10 / 20 a, b, c, d

 

18. 10.  M - uč. str.17 / 34 - 4 sloupečky - opsat, vypočítat a zaokrouhlit na desítky

             Pro nemocné: Čj - uč. str.42 / 1, 2

                                     M - str. 18 - Zaokrouhlování na desítky (k jaké desítce je číslo blíž?) - nejprve si určit, mezi kterými dvěma desítkami číslo leží, potom rozhodnout, k jaké je blíže - koncové číslice 0-4 zaokrouhlujeme dolů (na menší desítku), číslice 5-9 zaokrouhlujeme nahoru (na větší desítku)

                          

17. 10.  Čítanka - str. 35-38 - přečíst a umět vyprávět

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 39 / 3 a str. 40

                                     M - uč. str. 17 / 30, 31

                                     Prv - uč. str. 14 celá

                                     Písanka - str. 14

 

16. 10.  M - PS str. 13 / 8 - kdo nestihl

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 39 / 1, 2

                                     M - uč. str. 17 / 32

                                     PS - str. 13 / 8

            Stále ještě někteří nezaplatili 41,- Kč za autobus do divadla!

 

13. 10.  Prv - PS str. 17 / žluté rámečky a osmisměrka

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 36  dole, 37 celá, 38/5

                                     M - uč. str. 91 / 1, 2, 3

                                         - PS str. 48 celá

                                     Prv - PS str. 17

 

12. 10.  Písanka - str. 13 dopsat celou stránku podle zadání

             M - procvičovat všechny násobilky do 8 - dnes musím děti pochválit, že násobilku 8 se naučily pěkně, ale trochu už zase zapomněly na předešlé násobilky

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 34 / 1 a PAMATUJ SI, str. 35 / 2

                                     M - uč. str.16 celá

          

11. 10.  M - naučit se násobky a násobilku 8 !!! 

 

10. 10.  Dnes není psací úkol.

             Písanka - str. 12 - kdo nestihl

             Vybíráme za autobus do divadla - cena je 41,- Kč.

 

9. 10.. M - PS str. 14 / 15 a str. 15 / 18 - kdo nestihl - na středu

           Zítra odjezd do divadla v 7.45 hod.!!! S sebou penál, svačinu, pití, čip.

           Vhodné oblečení do divadla!

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 33 / 8 - procvičování slov příbuzných a tvarů slov

                                       - PS str.18 / 4

                                   M - uč. str. 15 / 21 dolní sloupečky

                                       - PS str. 14 / 15 a str. 15 / 18

 

6. 10.  Čj - uč. str. 33 / 7 podle zadání - do ČjD

           Pro nemocné: Čj - PS str. 18 / 2

                                       - procvičování rozdílu mezi slovem příbuzným a různým tvarem stejného slova

                                   M - G - uč. str. 91 poučky o přímce

                                            - PS str. 47 celá

                                   Prv - uč. str. 13 celá

                                         - PS str. 16

              Stále ještě všichni nedonesli 50,- Kč na divadlo v úterý.

 

5. 10.  M - str. 15 / 22 do MD (zápis, příklad, odpověď)

               - procvičovat násobilku

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 32 / 3 a žlutý rýmeček

                                       - procvičovat rozlišování slov příbuzných a jiných tvarů slova

                                   M - uč. str. 15 / 20

                                   Čítanka - str. 31-33

                                    Písanka - str. 11

 

4. 10.  Čj - uč. str. 32 / 2 dle celého zadání - do ČjD

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 31 celá a str. 32 žlutý rámeček a cv. 2

                                       - PS str. 18 / 1

                                    M - stále procvičujeme násobení a dělení do 7 - stále není pamětně zvládnuté

                                        - uč. str. 15 / 16, 17

                                    Čítanka - str. 29 - básnička, hledání rýmů, přednes

                                     Písanka - str. 10

 

3. 10.  M - uč. str. 15 / 19 do MD (zápis, příklad, odpověď)

               - procvičovat násobení a dělení č. 6 a 7 - dnes jsme psali násobení, zítra si napíšeme  násobení i dělení,

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 27-29 - Chováme se k sobě slušně?

                                   M - uč. str.14 / 12, 13 a str. 15 / 15, 19

                                   Čítanka - str. 28-29 - Anekdoty

                                   Písanka - str. 9

                                   Prv - uč. str. 11-12

                                         - PS str. 13 / domeček - svoje adresa

      V úterý 10. 10. jedeme do divadla do Slaného. Vstupné 50,- Kč již vybíráme, jízdné až po vyúčtování.

 

2. 10.  Dnes není psací úkol         

 Pro nemocné: Čj - PS str. 12

                         M -  uč. str. 14 / 9, 10

                              - PS str. 13 / 7

 

26. 9.  Čj - uč. str. 22 / 1 - dle zadání

           M - naučit se násobky a násobení a dělení č. 6 - dnes všichni neuměli!!! 

  -  zítra už budeme mít násobky 7

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 22-24

                                    M - uč. str. 12 / 3

                                        - PS str. 12 / 3, 4

                                    Prv - uč. str. 10 nahoře

                                          - PS str. 12

                                     Čítanka - str. 22-24

                                     Písanka - str. 7

 

25. 9.  Čj - uč. str. 22 / 3 do ČjD

           M - naučit se násobky a násobilku č. 6 perfektně zpaměti

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 21- 22 Souhlásky na konci slova

                                      - PS 10 / 1, 2

                                   M - uč. str.12

                                      - PS str. 12 / 1, 2

           INFO pro Michala a Jirku - tuto středu už začíná GOLF! 

                             13.50 hodin - sraz v recepci

                             14.00 hodin - odjezd 

                             14.30 - 15.30 - trénink

                              po 16.00 hodině návrat před školu

 

22. 9.  Čj - PS str. 8 / 2

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 18 - Písmeno ě - rámeček a cv. 1.

                                        - PS str. 8 / 1, 2

                                    M - G - PS str. 46 celá

                                    Prv - shrnutí kapitoly - PS str. 10-11 - v úterý testík!

 

21. 9.  Dnes není psací úkol.

           Čítanka - str. 20-22 číst a vyprávět

           M - procvičovat násobky a násobilku do 5 rychle!!! - dnes bylo hodně pětek

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 17 / 6 a str. 17 dole vlastní jména

                                   M - PS str. 8 celá

                                   Čítanka - str. 20-22 číst a vyprávět

                                   Písanka - str. 6 celá

 

20. 9.  M - PS str. 11 / 28

           Čítanka - str. 16-19 - přečíst a naučit se vyprávět děj pár větami 

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 16 / 4a)

                                       - PS str. 6 / 1, 2

                                    M - str. 9 / 13

                                        - PS str.11 / 30, 31

                                    Čítanka - str. 16-19

 

19. 9.  Čj - PS str. 5 / 5

           Písanka - dopsat str. 5

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 15 - i/y

                                      - PS str. 5

                                   M - PS str. 10 celá

                                   Prv - uč. str. 9 celá

                                         - PS str. 8 - 9

                                   Čítanka - str. 15-16

                                   Písanka - str. 4, 5

              Zítra ještě sběr papíru.

 

18. 9.  Dnes není psací úkol.

           M - perfektně na zítřek nacvičit násobilku 2 a 3 (dnes jsme začali procvičovat násobilku 2 a nebylo to valné)

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 14 - celá - zopakovat souhlásky a pravidlo psaní ú/ů

                                     - PS str. 7 / 1, 2

                                 M - uč. str. 9

                                     

                                 

14. 9.  Čj - uč. str. 13 / 3a) -opsat a podtrhnout dvojhlásky

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 12

                                        - PS str. 4 / 1, 4

                                    M - G - PS str. 45 celá

                                    Prv - uč. str. 8 celá

                                          - PS str.7 celá

 

13. 9.  Dnes není psací úkol.

           Čtení - cvičit vyprávění přečteného 

           Připomínám zítra třídní schůzku od 15.00 hodin před školou.

 

11. 9.  M - uč. str. 7 / 13 do MD (zápis, příklad, odpověď)

           Ve čtvrtek 14. 9.od 15.00 hodiin třídní schůzka - nejprve společná část před hlavním vchodem u schodů, potom ve svých třídách.

           V ůterý 19. a ve středu 20. 9. sběr papíru před školou - polovina výdělku půjde do tříd.

 

8. 9.  Dnes není psací úkol.

         V pondělí už máme výtvarku - nezapomenout věci na ni!

 

7. 9.  M - uč. str. 6 / 10 - první 4 sloupečky - s rozkladem - do MD

         Děti dostaly přihlášku do nepovinného předmětu - v případě zájmu vyplňte

 

6. 9.  Dnes není psací úkol.      

         M - procvičovat pamětné počítání ( do 10, do 20 s přechodem desítky, do 100, násobilku do 5)

         Čj - procvičovat opis textu                                                                                          

        Obaly na malé sešity (6 ks)

          

 

5. 9.   Podepsat ŽK (žákovskou knížku) na str. 10 - v pátek jedeme na golfové hřiště do Beřovic během vyučování, dorazíme včas na oběd, vhodné oblečení (ne sukýnky a střevíčky).

          Vybíráme 50,- Kč na utěrky.

         Obalit učebnice a pracovní sešity.

 

4. 9.   Dnes děti dostaly na vyplnění a podepsání rodiči tyto dokumenty:

              Osobní dotazník - prosím vyplňte jen políčka se změnami, pokud nějaké jsou (ostatní nemusíte vyplňovat) - musím opravit v matrice

              Polední přestávka - zaškrtněte jednu z možností

              Žákovská knížka - projděte celou, vyplňte a podepište, kde je třeba (asi 3 podpisy rodičů a 1 podpis žáka), obalte

           

          Zítra rozdáme a nadepíšeme si učebnice a sešity a už zlehka najedeme na opakování učiva, konec dle rozvrhu - v 11.40 hodin.

          Vybíráme kapesníčky

 

1. 9.  2017  Zdravím všechny po prázdninách...  k tomu jen dodat:"S chutí do toho a půl je hotovo!"

                  Seznam věcí na Vv a Pv (nemusí vše být hned první týden): vodovky, temperovky, kelímek, štětce (velký plochý č. 12, kulatý č. 10 nebo 8 a č. 4), černá tuš, černý slabounký fix (centropen), nůžky, lepidlo (nejlépe tyčinka nebo herkules), barevné papíry, modelína, malá podložka na modelínu stačí, velké noviny nebo nějaký ubrus igelitový na lavici

                 Seznam na Tv: tričko bavlněné, kraťasy, tepláky, mikina (nemusí být),sportovní obuv se světlou podrážkou, míč a švihadlo                 

                  Sešity pro děti mám, ať si pořídí jen nějaký notýsek na úkoly (loni někteří chtěli mít svůj).

                  V pondělí s sebou jen pero, do třídy budou moci jít v botách. Výuka bude trvat jen 1 vyučovací hodinu, konec v 8.45 hodin. Učebnice dostanou až v úterý.